Personal   arrow

Vi som jobbar på Helgas Ungar är:

0001

Camilla (kock/jobbar i barngruppen)Ann-Louise (rektor)
Fia (jobbar i barngruppen), Kristin (förskollärare)

Vi jobbar efter läroplanen och tycker att barns inflytande är viktigt. Vi jobbar med tema Hållbar utveckling och tillbringar mycket tid utomhus i vår fina närmiljö. Vi lagar all mat från grunden och använder ekologiskt och närodlat så mycket vi kan.