Personal   arrow

Vi som jobbar på Helgas Ungar är:

IMG_0801IMG_0799IMG_0800IMG_0804

Ann-Louise (förskolechef), Camilla (kock/jobbar i barngruppen),
Fia (jobbar i barngruppen), Kristin (förskolelärare)

Vi jobbar efter läroplanen och tycker att barns inflytande är viktigt. Vi jobbar med tema natur och tillbringar mycket tid utomhus i vår fina närmiljö. Vi lagar all mat från grunden och använder ekologiskt och närodlat så mycket vi kan.