Helgas-förälder   arrow

Varför föräldrakooperativ och vad innebär det att vara helga förälder?

Delaktighet  :  Inflytande : Trygghet : Gemenskap :  Familjekänsla : Inspirerande
IMG_2252

Verksamheten bygger på en aktiv föräldrainsats kombinerat med välutbildad personal.

Som förälder på Helgas ungar hjälper vi till med att städa, hämta matvaror och man har möjlighet till att påverka och ha insyn i verksamheten genom att sitta med i styrelsen och i olika ansvarsgrupper.